Criteris d’admissió i assignació de places

1. Criteris d’admissió

Per a poder entrar en el procés d’admissió és imprescindible:
Ser alumne de grau, ja matriculat o que es vagi a matricular a la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Hi ha diferents criteris en funció dels quals es determinarà l’ordre d’admissió.
Si la demanda de places superés el nombre d’habitacions disponibles, es crearà una llista d’espera.

2. Ordre d’assignació de places

Les places s’assignaran seguint els següents criteris i per aquest mateix ordre:

1. Estudiants que renovin la plaça a la residència i que hagin sol·licitat la renovació abans del 15/03/2023 (inclòs)

2. Estudiants de nou accés de grau preinscrits a la UPF, pendents de matricula i matriculats, que presentin una beca (es facilita la informació referent a les beques al final d’aquest apartat).
També s’inclou en aquest punt, 3 places a la Residència La Ciutadella d’alumnes matriculats en l’ESCI i compleixin aquests requisit.

3. Estudiants de nou accés de grau que es matriculin per primer cop a la UPF, que seran ordenats segons la nota de les EvAU (ponderació de la nota de Selectivitat i la nota de Batxillerat), només la fase general sense incloure la nota de la fase específica.

4. Estudiants de nou accés de grau matriculats en 2on curs o endavant a la UPF, que seran ordenats segons la nota de les EvAU (ponderació de la nota de Selectivitat i la nota de Batxillerat), només la fase general sense incloure la nota de la fase específica.

En cas d’empat de tots els criteris anteriors (punt 3 i 4) tindrà preferència qui hagi formalitzat abans la sol·licitud de plaça amb el corresponent pagament de reserva.

Els estudiants de la UPF amb alguna discapacitat estaran tots admesos, sempre i quan hagi disponibilitat en les habitacions adaptades i entreguin prèviament el certificat corresponent. Si la demanda de places superés el nombre d’habitacions disponibles es crearà una llista d’espera.
En cas de mobilitat reduïda s’allotjaran en habitacions dobles adaptades de la R. La Ciutadella.

Els estudiants del Programa Erasmus tenen 10 places a la Residència La Ciutadella i 5 places a la Residència Campus del Mar. L’únic criteri d’admissió serà per ordre de sol·licitud de plaça amb el corresponent pagament de la reserva i lliurament de la matrícula de la UPF o carta d’admissió.

No s’admeten sol·licituds dels centres adscrits a la UPF, excepte el grau en Bioinformàtica (ESCI-UPF) i estudiants de l’ESCI que compleixin el requisit de l’apartat 2, descrit anteriorment.

No es tramitaran sol·licituds que estiguin duplicades en les 2 residències en conveni amb la UPF (La Ciutadella i Campus del Mar). Només es podrà fer la sol·licitud de reserva en una de les dues.

Les habitacions s’aniran assignant, tenint en compte els criteris descrits en aquest punt i l’ordre d’assignació de places, tenint en compte la tipologia d’habitació sol·licitada per l’estudiant. Per a cada estudiant només es tindrà en compte les opcions que ha marcat al formulari de preinscripció, quedant les altres descartades.

Si la demanda de places superés el nombre d’habitacions disponibles es crearà una llista d’espera.

Tindran prioritat les sol·licituds d’estades de curs complet, encara que es reservarà una quota de places per estades inferiors a curs complet.

 

Informació relativa a les beques a les que fa referencia el punt 2 d’aquest mateix apartat:

Els estudiants universitaris de nou accés hauran d’aportar algun d’aquests documents:

– Beca de caràcter general convocada pel MECD (la beca corresponent al curs 21/22) o l’acreditació del compliment de requisits econòmics MATRC de l’AGAUR (tramitada per al curs 23/24, es pot demanar a partir de mitjans de juny).

– Beca d’equitat de l’AGAUR – tram 1- o beca de caràcter general del MECD d’un germà (en aquest cas, s’haurà de presentar el llibre de família i el certificat d’empadronament per demostrar que es pertany a la mateixa unitat familiar, a efectes de beca).

 

 Els estudiants universitaris que es matriculin en 2n curs o endavant ens hauran d’aportar algun d’aquests documents:

– Beca de caràcter general convocada pel MECD (la beca corresponent al curs 22/23) o l’acreditació del compliment de requisits econòmics MATRC de l’AGAUR (tramitada per al curs 23/24, es pot demanar a partir de mitjans de juny).

– Beca d’equitat de l’AGAUR -tram 1- (la beca corresponent al curs 22/23).

Es pot ampliar informació al web de Beques i ajuts de la UPF