Coneix els nostres residents.

Curs 2022/23

258

Residents

Noies 52%

Nois 48%

Edat mitjana
19

Top països

 1. Espanya
 2. Marroc
 3. Regne Unit
 4. Altres

Top províncies

 1. Illes Balears
 2. Girona
 3. Tarragona
 4. Lleida
 5. Altres

Top facultats

 1. Universitat de Barcelona
 2. Universitat Pompeu Fabra
 3. Universitat Politècnica de Catalunya
 4. Conservatori del Liceu
 5. Altres centres

Top carreres

 1. Medicina
 2. Música
 3. Matemàtiques
 4. Disseny
 5. Administració i Direcció d’Empreses