Coneix els nostres residents.

Curs 2017/18

231

Residents

Noies 45%

Nois 55%

Edat mitjana
20

Top països

 1. Espanya
 2. Francia
 3. Andorra
 4. Xina
 5. Alemania

Top províncies

 1. Illes Balears
 2. Girona
 3. Residents Internacionals
 4. Tarragona
 5. Lleida

Top facultats

 1. Universitat Politècnica de Catalunya
 2. Universitat de Barcelona
 3. Universitat Pompeu Fabra
 4. Altres centres
 5. Universitat Autònoma de Barcelona

Top carreres

 1. Grau en Matemàtiques
 2. Grau en Arquitectura
 3. Grau en Disseny
 4. Grau en Medicina
 5. Grau en Música