Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (d’ara endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia de drets digitals (“LOPDGDD”), us informem sobre la recopilació, tractament i ús de les vostres dades personals a través d’aquesta pàgina web.

En aquest sentit, aquesta Política de Privacitat s’aplica a la informació, productes i serveis prestats per la Sociedad Residencias de Estudiantes, SL – RESA a Espanya.

.

1.Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

La Sociedad Residencias de Estudiantes, SL (d’ara endavant, “RESA”), amb domicili al c/ Serrano, 41, 4a planta, 28001 Madrid (Espanya), amb CIF número B-60109188, i correu electrònic privacy@resa.es.

D’altra banda, mitjançant aquesta pàgina web, podreu contractar allotjaments propietat de diverses societats. Per tant, segons l’allotjament pel qual us interesseu, el responsable del tractament de les dades recollides podrà ser una de les societats titulars de les que es llisten a l’apartat 2 de l’Avís Legal.

Aquestes Societats Titulars seran considerades com a responsables independents d’acord amb el previst a l’article 4.7 del RGPD i tractaran les dades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud de reserva i/o visita per la qual us heu interessat i conforme a les seves polítiques de protecció de dades internes.

2.Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i quina és la legitimació per al seu tractament?

A RESA utilitzarem les dades personals recopilades a través dels formularis i les que derivin de l’ús d’aquesta pàgina web i de la vostra relació amb el responsable del tractament de les vostres dades amb les finalitats següents:

  • Formulari de contacte i “xat”: després de rebre la vostra petició, us contactarem per gestionar la vostra petició de contacte, això és amb caràcter enunciatiu no limitatiu, donar resposta a qualsevol dubte o consulta que tingueu en relació amb els productes o serveis que es posen a disposició en aquest Lloc Web.

La base legal que legitima aquest tractament és l’interès legítim (art. 6.1.f del RGPD) a poder donar resposta a una petició sol·licitada per part vostra de manera que, en cap cas, es podrà considerar que els vostres interessos es veuran afectats.

  • Formulari de sol·licitud de reserva: tramitar la vostra petició de reserva de l’allotjament i, per tant, comunicar les dades a l’empresa titular de la residència per al processament de la vostra sol·licitud de reserva que, com a responsable del tractament independent, les tractarà per al procés d’admissió i, si escau, de contractació. Un cop admesos el resident-client, es podran utilitzar les dades recollides al formulari de reserva per a les activitats de RESA HUB/RESA LIFE. I les dades de contacte facilitades per a situacions d’emergència seran tractades per l’establiment seleccionat i per la societat titular corresponent.

La base legal que legitima aquest tractament és l’execució d’un contracte d’acord amb l’article 6.1.b del RGPD, entenent com a tal les condicions de reserva acceptades en el moment de formalitzar la reserva per a l’allotjament. El tractament de les vostres dades és necessari per a la correcta execució del servei contractat.

  • Organització de visites a l’allotjament: en el cas que ens feu arribar el vostre interès per visitar un allotjament, les dades facilitades seran tractades per tal de gestionar la visita a l’allotjament escollit i, per tant, comunicar les dades a l’empresa titular de la residència per tal que les tracti com a responsable independent i les gestioni per a aquesta visita.

La base legal que legitima aquest tractament és l’aplicació de mesures precontractuals arran de la vostra petició d’acord amb l’article 6.1.b del RGPD, entenent-se com un interès a contractar els serveis d’allotjament d’algun dels actius dels responsables. El tractament de les vostres dades és necessari per a la correcta execució de la visita.

  • Enviament d’informació comercial: en cas que ho consentiu expressament, les vostres dades podran ser tractades per a l’enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i/o serveis de RESA.

La base legal que legitima el tractament de les vostres dades personals és el vostre consentiment exprés (art. 6.1.a del RGPD). Us informem que podreu revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Comunicació de dades a empreses del Grup: en cas que ho consentiu, les vostres dades podran ser comunicades a empreses del Grup RESA perquè puguin enviar-vos informació comercial, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els seus productes o serveis. Podeu consultar les entitats del Grup RESA a la següent URL: https://www.resa.es/es/aviso-legal/.

La base legal que legitima el tractament de les vostres dades personals és el vostre consentiment exprés (art. 6.1.a del RGPD). En el cas que vulgueu revocar el vostre consentiment per a aquesta finalitat, podeu fer-ho en qualsevol moment, traslladant la vostra petició a privacy@resa.es.

  • Contacte de qualitat: us contactarem per qualsevol canal, per exemple telefònicament, per conèixer la vostra opinió en relació amb els productes contractats i/o serveis prestats per RESA.

La base legal que legitima el tractament de les vostres dades és l’interès legítim de RESA (art. 6.1.f del RGPD), per avaluar el vostre nivell de satisfacció en relació amb els productes contractats i/o serveis prestats, a efectes de millorar processos i serveis de RESA.

En aquest sentit, després de realitzar la corresponent anàlisi, RESA ha considerat que els vostres interessos com a afectat no estan perjudicats, ja que mitjançant les enquestes podreu reportar la vostra experiència amb RESA, la qual cosa podrà beneficiar a futur l’atenció rebuda.

 

3.Quines dades personals tractem?

Per complir les finalitats detallades a l’apartat anterior, a RESA tractarem principalment dades identificatives i de contacte, com són el vostre nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic que ens hagueu facilitat, així com qualsevol altra informació relacionada amb la vostra petició de reserva.

 

4.A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Us informem que RESA no comunicarà les vostres dades personals a tercers, llevat en compliment d’obligació legal. Així mateix, us informem que no es realitzen transferències internacionals de dades personals.

No obstant això, podran ser comunicades a aquelles empreses del Grup RESA perquè us puguin enviar informació comercial, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes o serveis similars als contractats amb el responsable del seu tractament sempre que ho hagueu consentit. Aquestes empreses ofereixen serveis d’allotjament. Podeu consultar les entitats del Grup RESA a la següent URL: https://www.resa.es/es/aviso-legal/

Per altra banda, us informem que, per poder-vos prestar els nostres serveis, requerim del suport de proveïdors de serveis. Aquests tercers podran tenir accés a les vostres dades i actuaran en nom i pel nostre compte, seguint les nostres instruccions, i en cap cas no disposaran de les vostres dades per a finalitats pròpies.

 

5.Per quant de temps conservarem les vostres dades personals?

RESA conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Concretament:

Les dades personals proporcionades únicament per gestionar una consulta a través d’un formulari de contacte o del xat es conservaran com a màxim per un termini de 24 mesos, i tret de casos en què, per obligació legal, RESA hagués de conservar aquestes dades degudament bloquejades per un termini més gran. Transcorregut aquest període en què no es poden derivar més responsabilitats legals pel servei ofert, les vostres dades seran suprimides de forma definitiva.

Les dades personals proporcionades per gestionar la reserva de plaça d’allotjament es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i, un cop finalitzada, seran degudament bloquejades mentre es puguin derivar possibles accions legals relacionades amb la reserva. Transcorregut aquest període en què no es poden derivar més responsabilitats legals pel servei ofert, les vostres dades seran suprimides de forma definitiva.

Les dades proporcionades per gestionar les visites a la residència/establiment es mantindran mentre es gestioni aquesta visita i, una vegada realitzada la visita, seran degudament bloquejades mentre es puguin derivar possibles accions legals relacionades amb aquesta visita. Transcorregut aquest període en què no es poden derivar més responsabilitats legals, les vostres dades seran suprimides de forma definitiva.

Pel que fa a les dades personals proporcionades per a fins comercials, es conservaran mentre no ens revoqueu el consentiment.

6.Quins són els vostres drets com a titular de les dades?

Us informem que teniu drets en relació amb el tractament de les vostres dades personals, com són l’accés a les vostres dades personals, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del tractament, a oposar-vos-hi, així com el dret a la portabilitat de les dades segons els termes previstos a la legislació de protecció de dades vigent. Podeu exercir els vostres drets contactant a través de privacy@resa.es indicant clarament el dret que voleu exercir.

L’exercici d’aquests drets és gratuït, excepte quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives.

En cas que considereu que RESA no ha tractat les vostres dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podreu presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la pàgina web www.aepd.es.